Tomaszów Maz.,

sobota, 14 lutego 2015

Szansa na kolej aglomeracyjną przez gminę Inowłódz?


Opisujemy temat połączeń Opoczno Południowe- Łódź p. gminę Inowłódz.
Zaproponowaliśmy przemianowanie przystanków kolejowych w okolicy na: Inowłódz- Brzustów, Inowłódz- Dęba. Gmina Inowłódz skorzystałaby na takich połączeniach aglomeracyjnych- na linii p. gminę Inowłódz w tej chwili kursują 2 pary poc. regionalnych/ dobę.
Badamy, czy- po wprowadzeniu połączeń aglomeracyjnych, władze gminy byłyby zainteresowane wprowadzeniem komunikacji autobusowej skomunikowanej z koleją aglomeracyjną i dowożących pasażerów do miejscowości Inowłódz oraz innych miejscowości na terenie gminy.

Przykład linii ŁKA w ruchu cyklicznym co 2 godz:

Opoczno Południowe  7:56, 9:56, 11:56, 13:56, 15:56, 17:56, 19:56    
Idzikowice (tor 14)
Inowłódz- Dęba
Antoninów
Inowłódz- Brzustów
Tomaszów Maz. Białobrzegi
Tomaszów Mazowiecki    8:25, 10:25, 12:25, 14:25, 16:25, 18:25, 20:25    
Łódź Widzew   8:59, 10:59, 12:59, 14:56, 16:59, 18:59, 20:59     

Czy kolej aglomeracyjna powinna połączyć Łódź z węzłem przesiadkowym na linii Centralnej Magistrali Kolejowej?

Czy możliwe jest wprowadzenie połączeń aglomeracyjnych na trasie Opoczno Południowe-  Łódź (stacje kolei obwodowej)? Czy dzięki temu stacja Opoczno Południowe mogłaby się stać- od dawna wyczekiwanym- i jakże brakującym w regionie- węzłem na Centralnej Magistrali Kolejowej- jedynej linii kolei dużych prędkości- linii KDP- przechodzącej przez woj. łódzkie?

Czy kolej aglomeracyjna może- wyjść poza aglomerację łódzką, aby sięgnąć jej peryferiów, jakimi niewątpliwie jest- nijak nie skomunikowana ze stolicą regionu- jedyna stacja kolejowa na linii KDP w woj. łódzkim? Czy kolej aglomeracyjna- powinna tutaj dotrzeć? A może powinna to zrobić- szybko i z dużą prędkością? Infrastruktura- jest dość skromna, ale może okazać się wystarczająca dla startu połączeń.

Mogące się rozpędzić do np. 160 km/h składy mogłyby osiągnąć swoje maksymalne prędkości na krótkim odcinku linii KDP, by w Idzikowicach (nie wiadomo, czy jest tutaj sensowny kolejny przystanek, jeśli brak jest istniejącego peronu) skierować się na tor w kierunku Łodzi, przez Tomaszów Mazowiecki, i obsłużyć przystanki (proponowane zmienione nazwy: Inowłódz- Dęba, Inowłódz- Brzustów) oraz miasto Tomaszów.  Pociągi zatrzymywałyby się po opuszczeniu Łodzi tylko w Tomaszowie Mazowieckim i być może w jednej- dwóch stacjach w pobliżu miejscowości Inowłódz. Obecnie czas  przejazdu do Tomaszowa Mazowieckiego już dziś wynosi 34 minuty z dworca Łódź Widzew.

Po przebudowie infrastruktury, która mogłaby ruszyć niemal natychmiast, planowany czas przejazdu spadłby na całej trasie Łódź- Opoczno Południowe na linii CMK do 45- 50 minut.

Rys. Sieć połączeń poc. Pendolino.  Czy mogłyby obsługiwać także woj. łódzkie?

cc wikimedia.
 
Czy możliwy w tym regionie jest kolejny węzeł kolejowy na miarę malutkiego choćby- nowego węzła w rodzaju Kutna? W którym podróżni mogliby się przesiąść z pociągów KDP- na często kursujące pociągi w relacji do Łodzi, a także- do kolejnego ważnego węzła- Kutna? Czy możliwe jest atrakcyjne połączenie skracające czas przejazdu np. z zachodu na południe tej części kraju?

Pociągi z Łodzi docierałyby do przystanku Opoczno Południowe po zelektryfikowanej trasie przez Tomaszów, Idzikowice. Mogłyby wykorzystać tor 4b tego przystanku (por. mapa) jako torowisko odstawcze, i kończyłyby tutaj bieg. Możliwe jest np. 6 relacji dziennie, skomunikowanych z ofertą połączeń ze stacji Opoczno Południowe i kursujących w relacji do Kutna p. Łódź Widzew, Zgierz- krótszą trasą. Oferta skupiałaby się na pasażerach kursujących w całej relacji Kutno- Opoczno Południowe, miałaby uzupełnić lukę w sieci połączeń dalekobieżnych, przy okazji szybko łącząc miasta regionu z dwoma węzłami przesiadkowymi.

Położenie Opoczna na linii KDP zostało ostatnio wykorzystane pod budowę przystanku.
Od czasów budowy CMK w latach 1971 - 1977 stacja Opoczno Południe nie była projektowana jako klasyczna stacja kolejowa z peronami, lecz jako mijanka, umożliwiająca wyprzedzanie wolniejszych składów przez szybsze, jako że Centralna Magistrala Kolejowa z założenia była budowana jako wydzielona linia kolejowa, przeznaczona przede wszystkim dla ruchu towarowego a także w późniejszym okresie jako linia wydzielona High Speed, już w czasie budowy dostosowana do prędkości powyżej 160 km/h.[1]

Położenie stacji, a zwłaszcza znaczne oddalenie stacji technicznej Opoczno Południe względem miasta Opoczno i klasycznej stacji kolejowej Opoczno na linii kolejowej Łódź Kaliska - Dębica nie warunkowało ruchu pasażerskiego aż do 16 października 2006, kiedy to otwarto po dostosowaniu dla obsługi ruchu pasażerskiego mijankę Włoszczowa Północ, ostatecznie przełamując casus CMK jako linii wydzielonej HS na rzecz linii kolejowej ruchu mieszanego. Od 2010 roku powstały szczegółowe plany dotyczące wykorzystania stacji Opoczno Południe oraz Idzikowice pod kątem przekształcenia ich w węzeł multimodalny. Ostatecznie wygrała jednak koncepcja Opoczna Południowego ze względu na bliskość linii kolejowej nr 25 oraz przemysłu ceramicznego - w mieście Opoczno, niedaleko CMK istnieje fabryka Ceramika Opoczno. Na Opocznie Południu pociągi zatrzymują się od 14 grudnia 2014 roku w ramach połączeń TLK i Interregio.

Rys. Propozycja łącznicy KDP w Opocznie nie wyszła nigdy poza fazę studiów. Warto zaproponować jej najtańszą wersję, dla poc. regionalnych między Łodzią a Kielcami czy w innych relacjach, ale obejmujące postój na możliwym przystanku bliżej centrum Opoczna.

Opr. na podst. Google Maps, użytek do celów edukacyjnych 

Opr. na podst. Google Maps, użytek do celów edukacyjnych Rys. 
Inne koncepcje dla Opoczna Południowego- Opoczno południowe jako tymczasowy węzeł przesiadkowy w okresie początkowym. Wykorzystanie istniejącego odcinka torowiska jako toru odstawczego dla poc. regionalnych i aglomeracyjnych z/ do Łodzi.

Opr. Na podst. wikimedia 
opr. na podst., PKP PLK


budowany peron (październik 2014)
Opoczno Południowe, cc wikimedia


Apel Gazety Tomaszowskiej do Radnych i Wójta gm. Tomaszów Mazowiecki

Gmina Tomaszów Mazowiecki
ul. Prezydenta Ignacego Mościckiego 4
97-200 Tomaszów Mazowiecki

Apel Gazety Tomaszowskiej do Radnych i Wójta gm. Tomaszów Mazowiecki


Dodatek specjalny o nieczynnej, ale możliwej do uruchomienia, Łódzkiej Kolei Nadzalewowej. Temat numeru to nieczynny system sezonowej podmiejskiej kolei pasażerskiej w gm. Tomaszów Maz., która mogłaby w 44 -48 minut dowieźć pasażerów z centrum miasta Łódź nad Zalew Sulejowski.

Wykorzystanoby bocznicę towarową do kopalni piasku nad Zalewem Sulejowskim, ok. 1500 metrów od brzegu zalewu. Nie możemy ustalić, czy na linii kursowały już ongiś sezonowo poc. pasażerskie z letnikami, z powodu braku danych. Połączenia takie są często wielkim sukcesem- sezonowe pociągi w Świnoujściu kursują co 30 minut!


Oznaczałoby to ogromną szansę dla turystyki nad Zalewem Sulejowskim. Połączenia byłyby opłacane ze środków samorządu woj. łódzkiego. Niemniej, to gmina Tomaszów musiałaby doprowadzić do powstania peronu kolejowego w Smardzewicach, możliwie najdogodniej ulokowanego, i wytyczyć szlak pieszy z przystanku kolejowego nad zalew- w linii prostej jest to ok. 1500 metrów. W przypadku odniesienia sukcesu komercyjnego, pociągi w sezonie mogłyby kursować nawet co 60, a nawet 30 minut.
Linia kolejowa do Smardzewic, musiałaby sezonowo zmienić status prawny z bocznicy kolejowej na linię kolei pasażerskiej. Jest to największy problem, ale możliwy do rozwiązania przy odrobinie dobrej woli i współpracy gminy z zarządcą obecnej bocznicy kolejowej do Smardzewic.


Adam Fularz,
Gazeta Tomaszowska- Edycja Wieczorna